Mikrogeneracja Spółka z o.o.

Mikołaj

+48 531760340

Marek
+353872305071

Bartek

+48 727401134

Skontaktuj się

Małe elektrownie wiatrowe <40kW

Wiele lat testów, analiz, komunikacji z producentami, instalatorami i własne instalacje, znajomość rynku Europejskiego, Amerykańskiego i Chińskiego zapisują nas w czołówce ekspertów małej energetyki wiatrowej. Nasza specjalność to małe przydomowe instalacje wiatrowe, dobór masztu, instalacja i system monitoringu. Systemy on i off grid.

Instalacje do 30 m nie wymagają uzyskania decyzji środowiskowej. Możemy uzyskać dla Ciebie decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę i ją przeprowadzić. Możemy cie przeszkolić w zakresie eksploatacji turbiny, te mniejszego rozmiaru do 6kW nie wymagają skomplikowanego serwisu (smarowanie głównie).

Każda turbina powinna być dobrana pod warunki występujące na danym terenie. Do wysokości 30m możemy mówić o dobrym miejscu gdy średnia prędkość wiatru to 5m/s. Są miejsca w Polsce gdzie jest to 6 i więcej m/s. Dla terenów Polski śródlądowej zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy maszt o wysokości 24m, odciągowy z możliwością instalacji bez użycia dźwigu.

Część z oferowanych przez nas turbin a także więcej informacji znajdziecie na blogu www.mikrogeneracja.blogspot.com