Mikrogeneracja Spółka z o.o.
ul.Borchardta 79
76-200 Słupsk

Marek
kom: +48 798794739

Bartek
kom: +48 727401134

Robert
kom:+48 601528528

Skontaktuj się

Historia firmy

Mikrogeneracja Sp. z o.o. powstała w 2012 r. w wyniku porozumienia i chęci współpracy pomiędzy trzema pasjonatami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Łącząc te siły Spółka uzyskała pełne kompetencje w projektowaniu, budowie oraz administrowaniu źródłami OZE jak również, co jest nie mniej istotne, w pozyskiwaniu finansowania na realizację tego typu inwestycji.