Mikrogeneracja Spółka z o.o.

Marek
798794739

Mikołaj
531760340

Marek (TV mikrogeneracja)
+353872305071

Skontaktuj się

Historia firmy

Mikrogeneracja Sp. z o.o. powstała w 2012 r. w wyniku porozumienia i chęci współpracy pomiędzy trzema pasjonatami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Łącząc te siły Spółka uzyskała pełne kompetencje w projektowaniu, budowie oraz administrowaniu źródłami OZE jak również, co jest nie mniej istotne, w pozyskiwaniu finansowania na realizację tego typu inwestycji.