Mikrogeneracja Spółka z o.o.

Mikołaj

531760340

Marek (TV mikrogeneracja)

+353872305071

Robert

798794739

Skontaktuj się

Nadzór nad budową

Instytucje finansujące większe projekty mogą wymagać obecności zewnętrznego inżyniera podczas realizacji projektu który dopilnuje poprawnego wykonania instalacji.