Mikrogeneracja Spółka z o.o.
ul.Borchardta 79
76-200 Słupsk

Marek
kom: +48 798794739

Bartek
kom: +48 727401134

Robert
kom:+48 601528528

Skontaktuj się

Miejski-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Instalacja na optymajzerach solar edge, 36 modułów monokrystalicznych 260Wp, 9kW falownik 3fazowy solar edge.

Przychodnia zużywa około 60 MWh rocznie i mimo że nie pracuje w niedziele to i tak około 80 % wyprodukowanej energii zużyją na miejscu.

Monitoring Produkcji